Makoň.FM -- Manuál k přepisovacímu systému

Jak začít

Přepisovací nástroj se nachází na adrese http://www.makon.fm/ .

V levé části se nachází strukturovaný hlavní menu.

Výběr nahrávky

První položkou je seznam nahrávek. Kliknutím se vždy seznam rozbalí, až se dostanete ke konkrétní nahrávce. Kliknutím na jméno nahrávky se tato začne přehrávat. Než se rozeznějí Makoňova slova, může to chvíli trvat podle toho, jak rychlé je vaše připojení k internetu a jak dlouhá je pauza na začátku.

Pokud se přehrávat nezačne, zkontrolujte, zda přehrávač v pravé části zobrazuje název nahrávky a zda běží počitadlo. Pokud ne, pak zkuste nahrávku znovu kliknutím vybrat (tutéž nebo jinou).

Po započetí přehrávání se zobrazí přepis. Pokud k tomu nedojde, je možné, že se jedná o nahrávku, pro niž přepis zatím nebyl vygenerován. Vyberte prosím v takovém případě jinou.

Jméno přepisujícího

Druhou položkou menu je políčko pro jméno přepisujícího. Vyplňte prosím svoje jméno -- nemusí se jednat o Vaše občanské jméno. Účelem je pouze to, aby bylo možné identifikovat, které příspěvky jsou od koho. Je proto žádoucí, abyste jméno vyplnili pokaždé stejně.

Autostop

Třetí položkou menu je vypínač automatického zastavování. O této funkci pojednává následující sekce.

Metody přepisování

Systém umožňuje automatický a manuální výběr úseků pro přepis. Automatický výběr je ve výchozím nastavení zapnutý. Vypnout se dá pomocí zaškrtnutí políčka "vypnout autostop" v menu.

Zapnutý autostop

Při zapnuté funkci autostop stačí, když si nahrávku pustíte a posloucháte. Až se přehrávání dostane k úseku, který počítač vyhodnotí jako vhodný pro přepis, přehrávání se zastaví, vybraný úsek se označí a jednou přehraje.

Opakovaně přehrát lze označený úsek pomocí tlačítka přehrát nebo klávesovou zkratkou ctrl+mezera.

Po vepsání správného přepisu a uložení znovu zapněte přehrávání.

!Důležité! Pokud je označený úsek byť zčásti nesrozumitelný, nepřepisujte jej, nýbrž opusťte přepisovací mód pomocí klávesy esc nebo pomocí kliknutí na křížek vpravo nahoře.

Vypnutý autostop

Při vypnuté funkci autostopje potřeba myší označit úsek, který se má přepsat. Přístupy se dají libovolně kombinovat, to jest manuálně zastavit a označit úsek pro přepis i při zapnuté funkci autostop.

Zásady pro přepis

Přepisujeme jen srozumitelné úseky a zásadně pouze úseky, kde hovoří Karel Makoň. Jiné mluvčí a nesrozumitelné úseky prosím nepřepisujte!

Prosím, přepsaný úsek uložte až po pečlivé kontrole, kdy se ujistíte, že přepis opravdu přesně odpovídá vyslovenému projevu.

V případě, že označený úsek začíná uprostřed slova, lze začátek posunout vpřed nebo vzad pomocí tlačítek plus a minus vlevo nahoře. Analogicky lze posouvat koncem označeného úseku tlačítky vpravo nahoře. Po posunutí doporučuji pro kontrolu opět přehrát označený úsek.

Doporučuji netrávit na jednom kousku mnoho času: Pokud je špatně rozumět, nebo úprava není systémem přijata, je lépe pasáž přeskočit. I odmítnuté úpravy jsou uloženy a mohou být zpětně obnoveny.

Zadrhnutí

Pokud K.M. vysloví část slova a nedořekne je (zadrhne se), pak prosím přepište toto nedovyslovené slovo, jak ho vyslovil, a připojte k němu pomlčku (bez mezery). Např.:

  Tam je každou chvíli něco správ- něco jiného správné.
  viz http://www.makon.fm/#85-05A#72.25

Pokud K.M. přeruší tok mluvy po vyslovení celého slova (popř. nějaké slovo zopakuje), přidejte za toto slovo tři tečky. Např.:

  Rozumíte, tak to v tom případě vypadá... v té přírodě vypadá.
  viz http://www.makon.fm/#85-05A#67.94

Cizí slova

Slova s nečeskou výslovností přepisujeme foneticky. Tedy ne Schwarz, ale Švarc.

Je možné pak takovému slovu opravit grafickou podobu: Až se oprava uloží a zobrazí se tučně v přepisu, se kliknutím na inkriminované slovo (Švarc) pod přepisem zobrazí informace o slovu. Mohu pak změnit výskyt na Schwarz.

Rozdíl mezi slovním tvarem a výskytem je v tom, že slovní tvar je vždy malými písmeny a je oproštěn od interpunkce. Pomocí tečky na konci výskytu slova a velkého písmene ve výskytu následujícího slova se označují hranice vět.

Ovládání

přepis

Označením úseku chybného přepisu dojde k přepnutí do editačního módu. Z něho se lze bez uložení zásahů dostat zpět pomocí křížku vpravo nahoře nebo pomocí klávesy Esc. Do textového pole vepište správný přepis. Pomocí klávesové zkratky ctrl+mezera si můžete úsek znovu přehrát. Opravený přepis uložte pomocí klávesové zkratky ctrl+enter.

přehrávání

Spustit i pozastavit klávesovou zkratkou ctrl+mezera. Klik na slovo v přepisu způsobí též zastavení přehrávání.

pohyb po nahrávce

1) Klikem do vyhledávacího pruhu v přehrávači vpravo nahoře. 2) Klikem na slovo v přepisu.